Mailings

Mailings zijn een tijdrovende bezigheid. Graag zijn wij u hierbij behulpzaam.
Brieven, e-mails, uitnodigingen of bv. kerstkaarten voegen wij met uw adressen samen tot een persoonlijke mailing. Het opzetten van dit adressenbestand kunnen wij ook voor u verzorgen.
Natuurlijk kunnen wij deze mailings ook op uw eigen briefpapier printen, sorteren, verpakken en versturen.
Indien gewenst, regelen wij ook de vervolgwerkzaamheden, zoals informatieaanvragen of actualisering van uw adressenbestand.